Elektrik Moturu

Elektrik Moturu Nedir?

Elektrik motoru, enerjinin dönüşümü için kullanılmaktadır. Elektriğin enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek işlev görmesini sağlar. Biri sabit diğeri kendi etrafında dönen iki ana parçadan oluşmaktadır. Sabit olana stator ya da endüktör denilmektedir. Kendi etrafında dönene ise rotor ya da endüvi denilmektedir.  Ana parçaların bir de alt parçaları vardır. Bunlar da elektrik akımını ileten parçalar, manyetik akıyı ileten parçalar, konstrüksiyon parçaları gibi farklı alt parçaları vardır. Alt parçalar ana parçaların işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

 

Elektrik Motoru Ne İşe Yarar?

Günümüzde neredeyse hemen her alanda elektrik motoru kullanılmaktadır. Sektörlerin hepsinde gerekli olan aletlerin mekanizmasında bulunmaktadır. Örneğin elektrikli ev gereçleri, aspiratör, gıda pişirme-saklama, soğutucu-ısıtıcılar, tarım ve hayvancılık uygulamaları, makine otomasyonu ve iletişim sektörü gibi her sektörün içerisinde muhakkak bir şekilde bulunmaktadır.

Endüstri ve ulaşım sektöründe diğer içten yanmalı motorlara oranla daha verimlidir. Diğerlerine göre daha hafif ve küçük, yapımı daha ucuz ve mekanik olarak daha basittir. Hızın oranına göre her hızda tutarlı bir şekilde tork sağlama imkanına sahiptir.

 

Ürettiği elektriği yenilenebilir kaynaklar ile ürettiği için atmosfere karbon salınımı yapmaz. Bu yüzden ulaşım ve sanayide içten yanmalı motorların yerini elektrik motorları almaktadır. Elektrikli motorlarının bazı sınırlılıkları yaygınlaşmasını engeller.

 

Bunlar; araçlarda kullanımları sarj ve kullanım sürelerinin yetersizliği, pillerin yüksek maliyeti ve ağırlığı şeklindedir. Bu sınırlılıklara rağmen zamanla gelişme göstermekte ve yaygınlaşmaktadır. Gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ülkemizde de elektrik motoru üretimi çoğalmıştır. İmalatçı firma sayısı ve ürün çeşidinde bir yükseliş meydana gelmektedir.

  

Elektrik Motoru Çeşitleri

AC ve DC olarak ayrılan elektrik motorlarının kendi içlerinde de farklı bir sınıflandırması vardır. AC motorlar stator sargıları ile aldığı elektrik enerjisini rot kısmında uyguladığı dönme hareketiyle mekanik enerjiye dönüştürür. Senkron ve asenkron olarak adlandırılır. Daha çok tercih ediliş oranı fazla olduğu için asenkron motorlar olarak vardır. Tek fazlı, iki fazlı ve üç fazlı motorlar olmak üzere faz dizilişine göre üçe ayrılmaktadır.

DC motor çeşidi ise doğru akım enerjisini mekanik enerjiye çeviren çeşittir. DC motor çeşitlerinde fırçasız ve fırçalı, şönt, seri ve kompunt çeşitleri bulunmaktadır.